Medlemmerne mener

“Vi er medlem af FSE, fordi vi får

 • Opdaterede informationer inden for energiområdet
 • Gode sparingsmuligheder
 • Stor kontaktflade
 • Input fra andre virksomheder
 • Mulighed for at påvirke energipolitiske beslutninger

(anonymt medlem)

 

”Fibertex Nonwovens er medlem af FSE, fordi foreningen entydigt varetager energiforbrugernes interesser, som primært drejer sig om at sikre en effektiv energiforsyning samt energipriser inkl. afgifter, net- og distributionstariffer, der er på linje med priserne i udlandet og dermed ikke lægger en yderligere belastning på de danske virksomheders internationale konkurrenceevne. FSE har et kompetent sekretariat, der løbende foretager analyser og formidler viden om energimarkedet. Foreningen nyder respekt blandt politikere, er repræsenteret i kommissioner og udvalg og bliver hørt i forbindelse med ny lovgivning. Endelig har vi stor glæde af det netværk, der er opbygget blandt foreningen medlemmer.”
(Niels Henrik Jensen, Fibertex Nonwovens A/S)

Fibertex Nonwovens A/S

 

”I FSE får vi erfaringsudveksling med andre større virksomheder med stort energiforbrug, adgang til stor viden indenfor energiområdet, mulighed for at deltage i arrangementer med energifagligt indhold og FSE har kontakt til politikerne og dermed mulighed for at påvirke beslutningstagerne indenfor energiområdet.”
(Lars Michelsen, Haldor Topsøe A/S)

 

”Ardagh Glass Holmegaard er medlem af FSE primært grundet FSE’s muligheder for at påvirke politikkere og beslutningstagere til at sikre konkurrencemæssige vilkår for energitunge virksomheder, samt at deltage i et værdifuldt netværk af virksomheder med mulighed for benchmarking og vidensdeling”
(Kim Holmberg, Ardagh Group )

 

  Nyheder

  KONTAKT

  Foreningen for Slutbrugere
  af Energi (FSE)
  Anders Plejdrup Houmøller
  CVR. nr. 25 84 03 05
  t: +45 2811 2300
  @: fse@fse.dk