Foreningens bestyrelse

Foreningen for Slutbrugere af Energi, FSE, er stiftet den 14. december 2000 af en række private og offentlige virksomheder.

Bestyrelsen består af:
Jørgen Johansen, Vald. Birn A/S (formand)
Kim Holmberg, Ardagh Glass Holmegaard A/S (næstformand)
Kent Rønning Andersen, Aalborg Portland A/S
Jan Ove Jensen, Haldor Topsøe A/S
Niels Hunderup, Københavns Lufthavne A/S
Steen Vohlander, Jernstøberiet Dania A/S

Suppleanter:
Gert Fogh, De Danske Gærfabrikker A/S
Søren Wilhelmsen, Knauf A/S

Alle med interesse i foreningen kan optages som medlemmer. Alle slutbrugere af energi eller repræsentanter for disse kan blive medlemmer og sidde i bestyrelsen.

Foreningens sekretariatsfunktioner varetages af:

Houmoller Consulting ApS
Tyttebærkvisten 7
5500 Middelfart
www.houmollerconsulting.dk

Nyheder

KONTAKT

Foreningen for Slutbrugere
af Energi (FSE)
Anders Plejdrup Houmøller
CVR. nr. 25 84 03 05
t: +45 2811 2300
@: fse@fse.dk


Wordpress design af Cubit Medialine ApS