Foreningens formål og vedtægter

Foreningens formål er at varetage energikøbernes interesser gennem fremme af effektiv konkurrence og gennem fremme af effektive og kundevenlige regler for håndtering af handel, netadgang m.v.

Det er foreningen mål at optræde som høringspart i sager vedrørende danske energislutbrugeres interesser.

Foreningen skal være talerør for medlemmerne og optræde som modvægt og diskussionspartner til energibranchens organisationer og virksomheder.

I enkeltsager af generel betydning for foreningen han foreningen efter bestyrelsens beslutning herom assistere medlemmer over for myndigheder, klageinstanser, systemoperatører, netselskaber samt andre aktører i energibranchen.

Foreningen kan drive informationsvirksomhed over for medlemmerne.

Foreningens vedtægter findes her: Vedtægter, 8. udgave

  Nyheder

  KONTAKT

  Foreningen for Slutbrugere
  af Energi (FSE)
  Anders Plejdrup Houmøller
  CVR. nr. 25 84 03 05
  t: +45 2811 2300
  @: fse@fse.dk