Høringssvar

FSE afgiver hvert år en række høringssvar på ændringer i rammerne og reglerne på energiområdet. Nedenfor finder du de høringssvar, som FSE afgivet siden 1. januar 2013:

2020.03.24 – Høringssvar til Høring om bekendtgørelse om Klimarådets dialogforum

2020.03.18 – Høringssvar til metodeanmeldelse for indkøb af mFRR kapacitet

2019.12.01 – Høringssvar til Lov om ændring af Lov om Energinet.dk

2019.11.19 – Høringssvar til Forslag til håndtering af nettab på Skagerrak forbindelserne.

2019.09.20 – Konkurrenceanalysen: Svar på høring om tre rapport-udkast.

2019.01.14 – Høringssvar Lov om Energinet.dk

2018.09.09 – Høringssvar vedr. introduktion af implicit nettabshåndtering på Skagerrakforbindelsen i elmarkedet

2018.04.30 – FSE’s response to ACER’s public consultation on price coupling

2017.12.03  Høringssvar ny elforsyningslov

2017.12.03 – Høringssvar LTTRs for region Nordic

2017.12.03 – Høringssvar Forsyningstilsynet

2017.04.21 – Høringssvar Udkast afgørelse ang. hedging i Danmark

2017.03.06 – Høringssvar muligheder for elprisafdækning i Danmark

2017.02.26 – Høringssvar lovforslag om ændring af lovene om VE og elforsyning

2017.01.14 – Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om elforsyning

2016.08.09 – Høringssvar vedr. ændring af energinet.dks tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion

2016.05.12 – Kommentarer fra FSE vedr. Høringssvar til rapport om kapacitetsmekanismer i elforsyningen

2016.02.16 – Høring-af-forslag-til-lov-om-ændring-af-lov-om-statstilskud-til-elintensive-virksomheder

2015.11.26 – Høring vedr. Dansk Energis branchevejledning om Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskaber og Elleverandører

2015.03.06 – Høringssvar, Frig. af kap. ved modflow

2015.02.23 – Høringssvar om forslag om 2nd auction procedure på NPS

2015.02.20 – Høringssvar om Nettilslutning ved forbrugertilslutning på 132 og 150 kV

2015.01.02 – Høringssvar om forslag til lov om starttilskud til el-intensive virksomheder

2014.12.05 – Høringssvar,Tarifmetode – forlængelse af pilotperiode for differentierede entry-exit tariffer

2014.11.27 – Høringssvar om ny elprisportal

02.09.2014 – Kommentarer til Danmarks høringssvar til EU Kommissionens høring CO2 lækage best.

13.08.2014 – Høringssvar om Energinet.dk’s nye balanceringsmodel for NG

19 08 2014 – Høringssvar om Energinet dk’s Konceptpapir for indkøb af strategiske reserver i Østdanmark

29.07.2014 – høringssvar om Horns Rev 3

18.06.2014 – Høringssvar- Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet

13.06.2014 – Høringssvar om foreløbig udkast til gennemførelsesakter i henhold til REMIT- forordningen – indberetning af transaktioner

20.05 2014 – Høring af udkast til Analyse af konkurencen på detailmarkedet for gas.

20.05 2014 – Høring vedr. nye anmeldelsesbekendtgørelser på el- og gasområdet

25 04 2014 – Metodeændring af H3 og omk.all. for H72

27.03.2014 – Høringssvar om metodeanmeldelse for PTR på Storebæltsforbindelsen

10.03.2014 – Høringssvar om forslag ændring af lov om elforsyning

27.02.2014 – Høringssvar om forslag til Klimalov

21.02.2014 – Høringssvar vedr. rådighedstarif for solcelleanlæg

31.01.2014 – Høringsvar vedr. ny faktureringsbekendtgørelse

09.12.2013 – Høringssvar vedr. gennemførelse af EU’s energieffektivitetsdirektiv m.v.

21.10.2013 – Høringssvar vedr. ændring projektbekendtgørelsen ifm diskonteringsrenten

18.10.2013 – Høringssvar vedr. bekendtgørelse om fjernaflæste målere

03.10.2013 – Høringssvar vedr. kommerciel afbrydelighed Hyper 3 Danmark-Sverige

17.06.2013 – Høringssvar vedr. tilskud til VE

28.05.2013 – Høringssvar vedr. lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven

26.04.2013 – Høringssvar, Metodeanvendelse gastransmissionstariffer

27.03.2013 – Høringssvar vedr. udrulning af fjernaflæste målere

04.01.2013 – Høringssvar, Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet m.v (Forsyningssikkerhedsafgift)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nyheder

  KONTAKT

  Foreningen for Slutbrugere
  af Energi (FSE)
  Anders Plejdrup Houmøller
  CVR. nr. 25 84 03 05
  t: +45 2811 2300
  @: fse@fse.dk