HVEM ER FSE?

FSE blev dannet i december 2000 af en række private og offentlige virksomheder, der følte det tvingende nødvendigt at energislutbrugerne organiserede sig.

Siden stiftelsen mener vi at have markeret foreningen som energikøbernes talerør. Vi har blandt andet regelmæssige møder med folketingspartiernes energipolitiske ordførere, myndigheder og energisektorens øvrige aktører.

Herudover har FSE status som høringspart i energipolitiske sager, ligesom vi har sæde i Energinet.dk’s Interessentforum, og i det el-reguleringsudvalg, som er nedsat af energi-, klima- og bygningsministeren i forbindelse med energiaftalen, og som frem til 2014 skal analysere og komme med anbefalinger til den fremtidige regulering af den danske elforsyning.

FSE ser det desuden som sin opgave til stadighed at holde medlemmerne ajour med udviklingen på energimarkederne samt at udbygge netværksrelationerne mellem medlemmerne. Dette sker blandt andet gennem nyhedsbreve, ERFA-møder og Årsmødet.

  Nyheder

  KONTAKT

  Foreningen for Slutbrugere
  af Energi (FSE)
  Anders Plejdrup Houmøller
  CVR. nr. 25 84 03 05
  t: +45 2811 2300
  @: fse@fse.dk